Skip to content

5 vinkkiä sijoittamista aloittavalle

Sijoittaminen avaa mahdollisuudet vaurastumiselle. Se on helppo aloittaa, mutta menestyminen vaatii suunnitelmallisuutta ja vaihtoehtoihin perehtymistä. Aloittelevalle sijoittajalle saattaa herätä kysymyksiä esimerkiksi sijoittamisen kohteista, milloin kannattaa ostaa ja milloin myydä ja millaisia summia kannattaa sijoittaa.

Sijoittaminen koetaan usein vaikeaksi ja kaukaiseksi asiaksi, jossa vain ammattilaiset voivat menestyä. Yksinkertaisesti sijoittamisessa on kuitenkin kysymys rahan sijoittamisesta eteenpäin sen kuluttamisen sijaan. Sijoitetulle rahalle haetaan tuottoa. Kokosimme yhteen vinkkejä, joiden pohjalta sijoittaminen on helppo aloittaa.

Lue viisi vinkkiämme aloittelevalle sijoittajalle ja laita rahasi töihin!

1. Aseta itsellesi tavoite

Aloita pohtimalla syitä, miksi haluat aloittaa sijoittamisen. Onko sinulla joku selkeä tavoite, johon sijoittamisen avulla pyrit? Asettamalla itsellesi konkreettisen tavoitteen, sitoudut asiaan vahvemmin ja tulokseesi pääseminen on todennäköisempää.

2. Pohdi riskinottokykyäsi ja aseta sille rajat

Jokaisen sijoittamista aloittavan on hyvä muistaa, että sijoittamisessa on aina kyse riskin ottamisesta. Ilman riskiä ei ole myöskään tuottoa. Riskien ottamiselle on syytä asettaa rajat.

Korkeampaa riskitasoa sietävän tuotto-odotus on suhteessa korkeampi kuin matalamman riskin kohteisiin sijoittavan tuotto-odotus. 5-10 eri toimialoilla olevaan yhtiöön sijoittaminen, eli hajauttaminen, on hyvä tapa aloittaa. Tällöin kaikkia sijoituksia ei viedä samoihin sijoituskohteisiin ja pyritään näin hallitsemaan riskien vaikutuksia.

Määritä siis oma riskinsietokykysi ennen sijoittamisen aloittamista.

3. Valitse itsellesi parhain sijoitusmuoto

Sijoitusmuotoja löytyy useita. Valitessasi itsellesi sopivaa, pidä mielessä asettamasi tavoite ja oma lähtötilanteesi. Erilaisia sijoittamisen muotoja ovat esimerkiksi rahastosäästäminen, suora osakesijoittaminen ja asuntosijoittaminen.

Osakerahastoon sijoittaminen on mainio vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun itsellä ei ole aikaa tai taitoa seurata sijoituskohteita ja markkinoiden liikkeitä. Rahasto-osuuden omistajan pääset osaksi jo hajautettua osakesalkkua, jota ammattilainen hoitaa. Sijoittamalla rahastoon, yksittäisen yrityksen heikko kurssikehitys ei tuhoa koko sijoitustasi.

Jos sinulla on aikaa ja halua perehtyä sijoittamiseen syvemmin, suora osakesijoittaminen voi olla sinulle oikea sijoitusmuoto. Pitkällä aikavälillä osakekurssit nousevat, mutta lyhyen aikavälin kurssien heilahtelut voivat olla voimakkaitakin. Osakesijoittaja valitsee aina itse yhtiöt joihin rahansa sijoittaa.

4. Laadi sijoitussuunnitelma

Päästäksesi asettamaasi tavoitteeseen, sinun tulee laatia sijoitussuunnitelma. Pohdi suunnitelmassasi aloitustilannettasi: Mikä on taloudellinen tilanteesi? Kirjaa suunnitelmaan myös sijoittamisen tavoite. Lisäksi sijoitusmuodon tai –muotojen kuvaileminen suunnitelmaan antaa kokonaiskuvan siitä, mihin ja miten on sijoitettu. Lopuksi voit vielä miettiä, miten aiot seurata sijoitustesi kehitystä.

5. Konsultoi kokeneempaa

Mikäli olet epävarma suunnitelmasi suhteen tai sen aloittaminen ei onnistu, konsultoi kokeneempaa sijoittajaa. Yhtä yleispätevää totuutta hyvästä varallisuusrakenteesta ei ole ja siksi itselle sopivan sijoitusmuodon löytäminen on tärkeää. Sijoittaminen vaatii perehtymistä aiheeseen ja siksi esimerkiksi sijoitusneuvojan apu voi alussa olla tarpeen. Mikäli tuttavapiiristä löytyy kokenut sijoittaja, oman sijoitussuunnitelman läpi käyminen hänen kanssaan voi olla viisasta.

SIJOITUS INVEST –tapahtumasta aloitteleva sijoittaja saa tietoa ajankohtaisesta sijoitustarjonnasta kattavasti ja tiiviisti. Tapahtumassa vierailee niin aktiivisia yksityissijoittajia kuin aloittelevia sijoittajia.

Tutustu tapahtumaan