Osasto 5c41

UPM-Kymmene Oyj

UPM johtaa bio- ja metsäteollisuuden integraatiota rakentaen uutta, kestävää ja innovatiivista tulevaisuutta. Yhtiömme muodostuu kuudesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers sekä UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan vastuullisesti hankituista, uusiutuvista raaka-aineista. Ne tarjoavat vaihtoehtoja uusiutumattomista, fossiilisista raaka-aineista valmistetuille tuotteille.

​Kehitämme uutta, innovatiivista ja kestävää liiketoimintaa. Biopolttoaineet, biokomposiitit ja biokemikaalit pohjautuvat laajaan osaamiseemme ja vahvaan asemaamme metsäbiomassan hankinnan ja jalostuksen arvoketjussa.

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva rahavirta ja toimialallamme erinomainen tase mahdollistavat sen, että voimme jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin tilaisuuksiin. Tavoitteemme on luoda kestävää arvoa ja kasvua vastuullisesti.